THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • Tổng hợp một số hình ảnh thiết kế 3D nhà vệ sinh (WC)
  • Thiết kế: Ths. KTS Phạm Thanh Truyền và các cộng sự của Cát Mộc

Call Now