THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VŨ THỊ BÍCH TRÂM
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 45.7m²
  • Diện tích xây dựng: 45.7m²
  • Địa chỉ: Quận 4, Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023

Call Now