THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CDT: Võ Thị Kiều Tiên

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,5 tỷ đồng