THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ THỊ KIỀU TIÊN
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 200m2
  • Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now