THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ THỊ ĐAN TÂM
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 5 tầng
  • Diện tích: 44,7m2
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now