THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Võ Thị Đan Tâm

ĐỊA CHỈ: Tân Bình

QUY MÔ: 5 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now