THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ THỊ ĐAN TÂM
  • Quy mô: 5 tầng
  • Diện tích: 44,7m2
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019

 

Call Now