THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ DUY TÂN
  • Diện tích xây dựng: 220m2
  • Quy mô: 1 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Địa chỉ: Tiền Giang

Call Now