THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ ĐÔNG TÒNG
  • Quy mô: 3 tầng + 1 hầm
  • Năm thiết kế: 2021

Call Now