THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN XUÂN HUY
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 210m2
  • Địa chỉ: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Call Now