THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN VŨ LÊ
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 450,3m2
  • Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Call Now