THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN VÕ NHƯ Ý
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm thiết kế: 2020
  • Quy mô: Căn hộ Vinhome Grand Park
  • Diện tích: 69.4 m²
  • Địa chỉ: Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now