THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN TRÍ BẢO TOÀN
  • Quy mô: 4 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Phú Nhuận, TP.HCM

Call Now