THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN THỊ NGỌC NHUNG
  • Diện tích đất: 8x14m
  • Diện tích xây dựng: 112m²
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now