THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN THỊ MAI ANH
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 6 tầng
  • Diện tích đất: 69,2m2
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now