THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Thị Mai Anh

ĐỊA CHỈ: Tân Bình, TP.HCM

QUY MÔ: 6 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now