THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
  • Diện tích xây dựng: 174m2
  • Quy mô: 3 tầng
  • Địa chỉ: Đồng Nai

Call Now