THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN QUỐC TUẤN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà phố 9 tầng
  • Diện tích đất: 75m2
  • Địa chỉ: Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now