THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN QUANG VINH
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: tổ hợp khu vui chơi giải trí
  • Địa chỉ: Ninh Bình

Call Now