THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Hoàng Minh

ĐỊA CHỈ: Bình Dương

QUY MÔ: 2 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020