THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN HOÀNG MINH
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 2 tầng
  • Diện tích đất: 147,7m2
  • Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Call Now