THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN HOÀNG MINH
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 2 tầng_150 m2
  • Địa chỉ: thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Call Now