THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  TRẦN HOÀNG LUÂN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô công trình: 5 tầng
  • Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now