THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TÔN NỮ MỘNG THÚY
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích đất: 106m²
  • Diện tích xây dựng: 89.6m²
  • Địa chỉ: Bình Thạnh
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Call Now