THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỤC DUNG
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 4490m2
  • Diện tích xây dựng: 53,7m2
  • Địa chỉ: Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now