THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỤC DUNG
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: nhà phố 3 tầng_60 m2
  • Địa chỉ: Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now