THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: THÁI TRƯƠNG NGỌC HÂN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: 2 tầng + Sân thượng – 224.5 m2
  • Địa chỉ: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Call Now