THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: THÁI TRƯƠNG NGỌC HÂN
  • Quy mô: 2 tầng + Sân thượng
  • Diện tích đất: 108,8m2
  • Địa chỉ: Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021

Call Now