THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: THÁI PHƯỚC GIA
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 226m²
  • Diện tích xây dựng: 101.5m²
  • Năm thiết kế: 2022
  • Địa chỉ: Bạc Liêu

Call Now