THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐẶNG HỒNG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Dự án: Nhà thờ Họ
  • Diện tích đất: 1600,5m2
  • Địa chỉ: Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Call Now