THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phan Thanh Nhã

LOẠI HÌNH: Spa

ĐỊA CHỈ: Quận 2, Tp. HCM

QUY MÔ: 2 tầng

DIỆN TÍCH: 152,5 m²

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now