THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHAN THANH NHÃ
  • Loại hình: Spa
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 100m2
  • Địa chỉ: Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Call Now