THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHAN NHẬT TRẠNG
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Quán cafe 3 tầng
  • Diện tích đất: 290,72m2
  • Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Call Now