THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHAN NHẬT TRẠNG
  • Diện tích xây dựng: 290,72m2
  • Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Call Now