THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


  • CĐT: PHAN NGỌC KHAI
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 240m2
  • Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Call Now