Phan Ngọc Khai


CĐT: Phan Ngọc Khai

Địa chỉ: Quảng Ngãi
Quy mô: 3 tầng
Tổng diện tích sàn: 496 m2