THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THỊ THẮM
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích xây dựng: 78m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Quận 9, TP.HCM

Call Now