THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phạm Thị Phượng

ĐỊA CHỈ: Bình Dương

QUY MÔ: 2 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now