THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THỊ MINH THI 
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 6 x18m (112.6m²)
  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Năm thiết kế: 2023

Call Now