THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THỊ MINH THI 
  • Năm thiết kế: 2023
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 112.6m2
  • Địa chỉ: Bình Dương

Call Now