THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THỊ HẢI HÀ
  • Năm thiết kế: 2023
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng: 251m²
  • Địa chỉ: Lâm Đồng

Call Now