THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT:  Phạm Thanh Sơn

ĐỊA CHỈ: Quận 3, Tp. Hcm

QUY MÔ: 3 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now