THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  PHẠM THANH SƠN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Địa chỉ: Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now