THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phạm Thanh Bình

ĐỊA CHỈ: Đồng Nai

QUY MÔ: 3 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2016

NĂM HOÀN THÀNH: 2017

Call Now