THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THANH BÌNH
  • Năm thiết kế: 2016
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: biệt thự 3 tầng
  • Địa chỉ: Đồng Nai

Call Now