THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phạm Phương Thy

ĐỊA CHỈ: Bình Dương

QUY MÔ: 2 tầng