THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • Diện tích xây dựng: 150m2
  • Quy mô: 1 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now