THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN XUÂN NGHIỄM
  • Quy mô: 1 tầng
  • Diện tích xây dựng: 183m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Bình Phước

Call Now