THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN TIẾN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 100m2
  • Địa chỉ: Huyện Hoài An, tỉnh Bình Định

 

Call Now