THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Văn Tiến

ĐỊA CHỈ: Bình Định
QUY MÔ: 3 tầng