THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HOÀI VĂN
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng: 313m²
  • Địa chỉ: Đà Nẵng

 

Call Now