THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Văn Bảo

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,9 tỷ đồng