THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  NGUYỄN VĂN BẢO
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô công trình: Nhà mái thái 1 tầng
  • Diện tích đất: 195 m2
  • Địa chỉ: Thạch Liên,Thạch Hà, Hà Tĩnh

Call Now