THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Trọng Chinh

ĐỊA CHỈ: Quận 9, Tp.HCM

QUY MÔ: 3 tầng, 166.5 m²

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2021

Call Now