THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ YẾN
  • Diện tích đất: 433m²
  • Diện tích xây dựng: 446,9m²
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: TP. Tây Ninh

Call Now