THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Xuân Thủy

ĐỊA CHỈ: TP. Cần Thơ
QUY MÔ: 3 tầng