THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ TÚ DUY
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng: 83m²
  • Năm thiết kế: 2020

Call Now