THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 5 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now