THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 5 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,8 tỷ đồng