THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Mai

ĐỊA CHỈ: Vĩnh Phúc
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,5 tỷ đồng