THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Mai

ĐỊA CHỈ: Vĩnh Phúc
QUY MÔ: 3 tầng