THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
  • Diện tích xây dựng: 144m2
  • Quy mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Địa chỉ: Bến Tre

Call Now