THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ LAN
  • Năm thiết kế: 2017
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 123,6m2
  • Địa chỉ: Hải Dương

 

Call Now