THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ KIM OANH
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà phố 1 tầng
  • Diện tích đất: 147m2
  • Địa chỉ: Đồng Nai

Call Now