THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích xây dựng: 448,9m2
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now