THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Hồng Tâm

ĐỊA CHỈ: Bến Tre

QUY MÔ: 2 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020