THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 145,4m2
  • Địa chỉ: Thành phố Bến Tre, Bến Tre
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Call Now