THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 2 tầng_120 m2
  • Địa chỉ: Bến Tre

Call Now